CENÍK PRÁVNÍCH SLUŽEB


Časová odměna:

Tato odměna se vždy užívá v trestních věcech. Zpravidla se sjednává i při zastupování před soudem ve věcech občanskoprávních (tj. i rodinných) a obchodněprávních i při zastupování před správními orgány (např. obecním úřadem, v přestupkovém řízení apod.)

K ceně se připočítává DPH 21%. Cena nezahrnuje případné správní nebo soudní poplatky. Pokud probíhá jednání jinde než v Litoměřicích, AK účtuje i cestovné dle předpisů o cestovních náhradách.

 

1 hodina právní služby pro našeho klienta činí 2 200Kč + DPH

Hodinová sazba účtována vždy za každých započatých 15 minut

1 hodina souvisejících prací pro klienta činí 1.100 Kč + DPH

(např. nahlížení do soudního spisu, obstarávání či studium podkladů)
Hodinová sazba účtována vždy za započatých 15 minut

Pevná odměna (může být sjednaná i v případech zde neuvedených, uvádíme jen nejčastější případy):

Pevná odměna u smluv ohledně nemovitostí nezahrnuje správní poplatek 1.000 Kč, který se zvlášť platí katastrálnímu úřadu při podání návrhu na vklad

 

Kupní smlouva na nemovitost

3.200 Kč + DPH Včetně předávacího protokolu, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a 1 kola připomínek

Darovací smlouva na nemovitost

2.100 Kč + DPH Včetně předávacího protokolu, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a 1 kola připomínek

Advokátní úschova kupní ceny

2.200 Kč + DPH Bez ohledu na výši uschovávané částky

Založení „jednoduchého“ s.r.o.

9.900 Kč Kompletní cena včetně DPH, odměny notáře i správního poplatku za ohlášení živnosti

Založení s.r.o. v ostatních případech

15.900 Kč Kompletní cena

Online právní poradna

1.000 Kč + DPH / 30 minut

Cena právních služeb se v naší AK ve většině případů sjednává s klientem

  • buď v podobě hodinové sazby a účtuje se pak za každých započatých 15 minut právních služeb nebo přípravných/administrativních úkonů = tzv. časová odměna
  • nebo v podobě přesné předem dohodnuté částky za celou právní službu, např. vyhotovení kupní smlouvy na nemovitost včetně přípravy návrhu na katastrální úřad a vypořádání připomínek druhé strany = tzv. pevná odměna
  • v konkrétních případech může být odměna sjednána i jako podílová nebo např. kombinací uvedených způsobů

Odměna a způsob jejího určení je vždy mezi AK a klientem sjednána předtím, než začneme na zakázce pracovat. Klient ví předem, kolik ho konkrétní právní služba bude stát.


 

Pokud máte nějaké nejasnosti k cenám nebo chcete rovnou objednat právní službu, tak nás neváhejte kontaktovat!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů