Podnikáte nebo o podnikání teprve uvažujete? Říká se, že problém má ten, kdo ho řeší. Přenechejte řešení veškerých právních problémů a záležitostí naší advokátní kanceláři. Nastavíme vaše smlouvy, obchodní podmínky, vztahy mezi společníky tak, abychom většině potenciálních problémů předešli. A pokud přeci jen problém vznikne, najdeme co nejjednodušší řešení. S čím vám pomůžeme?

Založíme pro vás společnost s ručením omezeným, akciovou společnost nebo jiný subjekt, s co nejnižšími náklady a s minimálními nároky na váš čas. Umíme i spolky, společnosti, SVJ. Připravíme smlouvy o výkonu funkce jednatele či jiného statutárního orgánu.Připravíme smlouvy s vašimi dodavateli i odběrateli (kupní, o dílo i speciální smlouvy na míru), nastavíme obchodní podmínky, ochranu osobních údajů, reklamační řády, informační materiály pro zákazníky.Vyřešíme smluvní vztahy k vašemu majetku i majetku užívanému k podnikání (nájemní smlouvy, vklady majetku apod.).Posoudíme vaše reklamní kampaně, obchodní sdělení, marketingové soutěže z pohledu právních předpisů.Zajistíme za vás vyřízení příslušných podnikatelských oprávnění, plnění registračních a oznamovacích povinností.Zastoupíme vás v jednáních před kontrolními orgány.Zastoupíme vás v soudních sporech, sepíšeme žaloby, odvolání, stížnosti a další podání.Obhájíme vaše zájmy v trestních řízeních.Pomůžeme vám s řešením reklamací a stížností, poradíme se spotřebitelskými spory.Nastavíme právní dokumentaci pro váš eshop.Pomůžeme vám chránit vaše know-how před nekalou konkurencí.Připravíme pracovní smlouvy, DPP, DPČ, dohody o hmotné odpovědnosti, interní směrnice, pracovní řády, ošetříme otázky BOZP, zajistíme školení zaměstnanců v BOZP.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás online.

Odeslat dotaz