OBČANSKÉ PRÁVO

"S občanským právem se potkáváme všichni každý den. Pomůžeme vám, aby to bylo setkání co nejpříjemnější."

MAJETKOVÉ PRÁVO

Patří sem zajištění sepisu veškerých smluv týkajících se nemovitostí (podrobnosti naleznete ZDE) i kupní smlouvy k věcem movitým (typicky automobily), nájemní smlouvy. Smlouvy a nároky ze smluv každodenního života jako jsou smlouvy na odběry energií a služeb, dále také řešení spotřebitelských sporů, reklamací. Snažíme se vždy pro vás minimalizovat náklady a nalézt mimosoudní smírné řešení, přesto někdy nelze jinak a pak doporučíme jít do soudního sporu.

 

RODINNÉ PRÁVO

Zajišťujeme přípravy všech dokumentů potřebných pro rozvod, svěření dítěte do péče rodiče (nebo společné či střídavé péče obou rodičů), určení i zvýšení nebo snížení výživného. A zastupujeme v souvisejících soudních jednáních. I když to tak možná nevypadá, spousta rodinných záležitostí se dá vyřešit dohodou. Někdy je k sepsání dohody potřebná účast notáře. V takovém případě situaci zkonzultujeme, připravíme podklady a zajistíme schůzku u spolupracujícího notáře.

 

ZASTUPOVÁNÍ V SOUDNÍCH SPORECH

Když nastane situace, která nelze vyřešit dohodou, sepíšeme pro vás potřebné výzvy druhé straně, povedeme jednání o mimosoudním řešení a když ani to nezabere, sepíšeme žalobu a zastoupíme vás ve sporu před soudem. Pokud jste se již ocitli na straně žalované anebo vám žalobou druhá strana teprve hrozí, probereme s vámi možné varianty, doporučíme tu pro vás nejlepší a sepíšeme potřebná vyjádření, návrhy, odvolání, dovolání…

 


Osobně, po telefonu nebo skype probereme vaši situaci, právní problém a doporučíme vám nejlepší řešení. Chci právní konzultaci >> Právní konzultace <<

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů