Návod

jak na rozdělování zisku v s.r.o.

+

vzorové dokumenty

 • včetně vzorů pro schválení účetní závěrky
 • ve variantě pro s.r.o. s jediným společníkem i pro s.r.o. s více společníky

co k rozdělení zisku a jeho vyplacení společníkům potřebujete splnit?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

K rozdělení zisku potřebujete:

 • mít schválenou účetní závěrku za poslední (skončené) účetní období,
 • úspěšně projít bilančním testem a testem vlastního kapitálu,
 • rozhodnutí valné hromady nebo jediného společníka,
 • úspěšně projít insolvenčním testem (ten je na jednateli).

A je potřeba řešit i daňové hledisko:

 • srazit srážkovou daň z příjmů (pokud nejsou splnéné podmínky pro osvobození od daně),
 • odvést včas srážkovou daň finančnímu úřadu,
 • včas poslat vyúčtování srážkové daně finančnímu úřadu anebo oznámení, je-li podíl na zisku společníkovi vyplácen do zahraničí (daňovému nerezidentovi).

 

Hodilo by se vám podrobnější vysvětlení?

Potřebujete praktické ukázkové příklady?

nemáte vzory pro svolávání a rozhodování valné hromady nebo jediného společníka?

3 v 1 - funkční návod pro rozdělování zisku v s.r.o. 

Co získáte?

Ihned po zaplacení vám přijde e-mailem přístup na uzavřenou webovou stránku, kde máte k dispozici:

 • PDF příručku s návodem na celý proces rozdělování zisku
  Je tu přehled potřebných právních předpisů, slovníček důležitých pojmů s jejich srozumitelným vysvětlením, jednotlivé kroky, včetně těch souvisejících se srážkovou daní. V textu máte přímé prokliky na aktuální znění příslušných §§.
 • PRAKTICKÉ PŘÍKLADY
  Jsou součástí příručky.
 • VZOROVÉ DOKUMENTY, KTERÉ LZE VYUŽÍT NEJEN PRO ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
  Vzory pro valnou hromadu pro vás budou užitečnou inspirací i pro jiná rozhodování. Budete vědět, jak přistupovat ke svolávání valné hromady, zjišťování usnášeníschopnosti, rozhodování, i to, jak co má obsahovat zápis z valné hromady, kdo ho vyhotovuje, podepisuje a kdy a komu ho musí poslat. Obdobně si uděláte představu i o rozhodování jediného společníka.
 • jistotu, že celý rok 2024 rozhodujete o rozdělování a výplatě zisku i o případné výplatě zálohy správně
  Až do 31.12.2024 máte zajištěnou aktualizaci příručky i vzorů pro případy, kdy to bude potřeba kvůli změně právních předpisů.

co když budete mít otázky, na které nenajdete v příručce nebo vzorech odpověď?

Pro své klienty, mezi které se zařadíte i koupí tohoto návodu, chystám pravidelné konzultační webináře. Na nich se můžete zeptat na to, co by vám případně nebylo jasné anebo vám v návodu chybělo. 

Možná se neradi ptáte "živě" v přítomnosti jiných lidí. Možná nemáte vůbec rádi webináře. V takovém případě mi otázku pošlete e-mailem. A já na ni anonymizovaně odpovím buď v rámci webináře a vám pošlu odkaz na odpověď zpět e-mailem.

Tuto podporu budete mít možnost využívat až do 31.12.2024.

na jak dlouho získáte přístup k příručce a vzorům?

Přístup nebude časově omezený. Na stránku se tak dostanete i po 1.1.2025. Omezená je pouze aktualizace. Tu budete mít do 31.12.2024, poté již texty aktualizované nebudou.

Přesto je možné, že (pouze s úpravou datumů) půjde vzory použít i v dalších letech. Pokud se legislativa nezmění, budou použitelné i pro další roky. Pokud se změní, dostanete o tom ode mě informaci e-mailem a budete mít možnost si přikoupit další aktuálizaci.

objednávkový formulář: