TRESTNÍ PRÁVO

"Stačí chvilka nepozornosti a s trestním právem se může potkat kdokoli z nás."


OBHAJOBA

Trestním právem se zabýváme od roku 2002, a díky tomu jsme schopní vás efektivně obhajovat v jakémkoli stádiu trestního řízení. Víte, že máte právo na pomoc advokáta už v okamžiku, kdy po vás Policie ČR požaduje prvotní vysvětlení, tedy ještě předtím, než se vůbec rozhodne o tom, jestli bude trestní stíhání zahájeno?

V trestním řízení je zásadní znát svá práva i povinnosti a co nejdříve připravit strategii obhajoby. Advokát je ten, kdo stojí na vaší straně.

V naší advokátní kanceláři vnímáme, že obhajoba není jen o skvělé znalosti trestních předpisů. V centru naší pozornosti je klient, jeho aktuální situace, jeho obavy, starosti a tomu odpovídající maximální podpora ze strany advokáta - obhájce. Vysvětlíme vám, jaké jsou možnosti řešení vaší situace, vybereme tu pro vás nejpříznivější a důsledně ji budeme prosazovat před orgány činnými v trestním řízení.

Nabízíme vám úspěšnou obhajobu vašich práv i v těch nejtěžších životních okamžicích. Při plném vědomí toho, že úspěch může mít v konkrétním případě podobu nižšího trestu a v jiném případě zproštění obvinění a vymožení náhrady za nezákonné trestní stíhání.

Obhajoba probíhá na základě plné moci vystavené klientem. Jakmile budoucí klient projeví zájem o obhajobu, domlouváme osobní schůzku (případně i přímo ve věznici, je-li tam klient aktuálně), kde probereme podrobnosti obhajoby. Součástí je i dohoda o odměně advokáta. Sazba aktuálně činí 2200 Kč /h obhajoby, související přípravné práce jako nahlížení do trestního spisu jsou účtovány poloviční sazbou. Účtováno je každých započatých 15 minut. Při cestě k jednání nebo za klientem mimo Litoměřice je připočítáno cestovné dle platných právních předpisů. A k odměně musíme připočítat i 21% DPH.

 

ZASTUPOVÁNÍ POŠKOZENÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Pokud vám někdo trestným činem způsobí škodu a dobrovolně se nemá k její náhradě, je nutné se s nárokem připojit nejpozději před začátkem prvního hlavního líčení, které se v dané věci bude konat u soudu.

Úspěšné vymožení náhrady škody často závisí i na tom, jestli formálně správně svůj nárok uplatníte, dostatečně jej popíšete a doložíte. S tím vším vám rádi pomůžeme.


Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů