Záznam z WEBINÁŘE dne 17.12.2020 na téma

PAUŠÁLNÍ DAŇ pro OSVČ

Dle informací z Hradu podepsal pan prezident 4.12.2020 mimo jiné i zákon, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další zákony v souvislosti s paušální daní. Takže už jen čekáme, až zákon vyjde ve Sbírce zákonů, ale finální text už je známý.

Pokud se rozhodnete pro rok 2021 využít režim paušální daně, je potřeba se nejpozději 10.1.2021 přihlásit u finančnímu úřadu na oficiálním formuláři.

Možnost danit příjmy z podnikání platí jen pro OSVČ (fyzické osoby) nikoli pro SRO a jiné právnické osoby. Konstrukce není špatně vymyšlená a pokud budete splňovat podmínky, kterých je docela dost, tak to může ušetřit dost času i administrativy.

Čas na přípravu je zhruba měsíc, takže máte možnost si relativně v klidu promyslet jestli využít anebo nevyužít, resp. zjistit, jestli pro Vás vůbec tato možnost připadá v úvahu.


Připravte se s námi na velké změny, které pro SRO od 1.1.2021 přináší novela ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH.

Poprvé po 7 letech účinnosti zákona přichází zásadní změny.

Víte o zpřísněné odpovědnosti jednatele nebo o nových pravidlech pro dělení zisku a výplatu záloh? A takových změn nás od 1.1.2021 čeká celá řada.

Série 5 kratších webinářů (20 - 35 min), které už jsou pro Vás natočené a přiravené na uzavřené stránce ke stažení (video, MP3, PDF). Navíc doporučení dalších kroků, které můžete hned po shlédnutí začít realizovat.