Chystáte kvantový skok ve svém byznysu? Nebo už jste úspěšně skočili? A právní strategii máte?

Skvělé! Moc ráda čtu a poslouchám příběhy úspěšných podnikatelů. Bývají velmi inspirativní. Bohužel častěji řeším dopady toho, že rozlet nebyl nijak zajištěný optimální právní nebo ještě lépe právně daňovou strategií. Ano, dá se to řešit i za pochodu. A dá se to dokonce řešit až v okamžiku, kdy nastane průšvih. Jen to je zbytečně „pár“ probdělých nocí navíc nebo pár stresových týdnů, měsíců.

Je férové říct, že zřejmě nikdy nelze dopředu ošetřit všechno. Nikdy to nedokážete tak, aby to fungovalo „navždy“. Svět byznysový se mění rychleji než právo. Ale pevné právní základy udělají obrovskou službu. Přirovnám-li byznys k domu, tak kvalitní základy a stavba zajistí, že Vám celý dům nezničí pár letních bouřek. Maximálně budete muset vytřít vodu, která Vám tam zatekla otevřeným oknem.

Co si představit pod kvalitními (právními) základy a stavbou v byznysu?

Byť to možná vypadá jako dost mimo oblast práva, základem jsou vztahy. Od nich se odvíjí i vhodné právní nastavení. Vztahy se společníky/partnery v podnikání, s obchodními partnery, klienty. A jak se vztahy může pomoct právo?

Podnikáte sami nebo s někým? V jaké formě?

Sami můžete klidně být celou dobu podnikání, a přesto vybudovat podnikatelské impérium světového dosahu. Otázka, jestli být stále jako podnikající fyzická osoba (proč ne, ale jen pro nějakou část podnikání), mít SRO nebo víc SRO a ve všech být sólo (možností propojení je tady vícero). Pokud je (nebo bude) Vás víc, tak se dá uvažovat jak o SRO se 2 i více společníky, tak i o akciové společnosti, evropské společnosti anebo případně přesunout formu úplně mimo ČR (to by bylo na delší povídání).

Varianta fyzická osoba podnikající a souběžné SRO láká ke vzájemné spolupráci a fakturaci. Přeci jen odvody za jednatele na sociálním a zdravotním pojištění dost navyšují celkovou částku oproti fakturaci, ale bývá tu zpravidla minimálně jedno velké ALE (i to by bylo na samostatný článek nebo konzultaci).

Chcete zapojit do byznysu rodinu? Dospělé/skoro dospělé děti, manžel/ku, partnera/partnerku, rodiče?

I tady je možností povícero. Včetně tzv. spolupracující osoby, která vlastně vůbec nemusí spolupracovat, a přitom Vám může tahle varianta uspořit nemalou částku na dani a na odvodech pojistného (a proto je taky potřeba to včas nahlásit). Spolupráci a jejím variantám se (skoro) meze nekladou, nicméně je dobré si to propočítat. A při skutečném zapojení manželů nebo partnerů zvážit i další souvislosti. Dostanu se k tomu ještě za chvíli. Teď jen upozornění na limit platný mezi manžely. Jeden druhého nemůže zaměstnávat. Ovšem pokud má jeden z manželů SRO, tak toto SRO už druhého z manželů zaměstnat bez problémů může.

Kdo další Vás v byznyse podporuje?

Máte mentor/ku, kouče, kteří Vám pomáhají růst? Opět, skvělé! Tedy pokud Vám spolupráce opravdu pomáhá. A pokud pomáhá a sami chcete použít to, co jste se od nich naučili, abyste pomáhali dál, včas si ujasněte, jestli tím náhodou nemůžete porušit konkurenční doložku nebo se dopustit nekalé soutěže. Ovšem pozor, ne vše, co se tváří jako platná konkurenční doložka (pochopitelně se sankcí ani trochu zanedbatelnou), je platná konkurenční doložka.

Mohu demonstrovat na jedné z nejčerstvějších kauz, které řeším. Každopádně za základ považuji ještě před zahájením spolupráce si i tyto otázky vyjasnit. Co z toho, co se naučíte, můžete použít a jak. A současně se nenechte natlačit do situace, že byste v podstatě po skončení mentoringu nemohli vůbec podnikat. Že Vám mentor/kouč předal svoji originální, jedinečnou metodu? Možná ano (a pak pozor na to, abyste jí nekopírovali), ale možná stačí jen zapátrat v zahraničních zdrojích a zjistíte, že totéž jste se mohli naučit od x dalších mentorů. A kde je pak ten originál? Na druhou stranu, nespokojte se jen se spoléháním na to, že ono to vlastně takhle dělá skoro každý v oboru, tak to bude v poho, když to udělám i já.

Neplatí jen pro mentory a kouče, ale i pro ostatní VIP dlouhodobější spolupráci za zpravidla výraznější ceny. Hranice toho, co je dražší služba, je hodně relativní. Mohou to být desetitisíce, statisíce, pro někoho i vyšší řády. A určitě není nezbytné mít mnohastránkovou psanou smlouvu, byť bych těchto případech hlasovala pro smlouvu hlasovala. Velmi obezřetná bych ovšem byla pro uzavírání spolupráce pouhým vyplněním objednávkového formuláře a stisknutím tlačítka „a tak se staň“, před sice kterým formálně ještě zaškrtnete souhlas s obchodními podmínkami, ale fakticky je buď ani nečtete anebo čtete, ale tak nějak s pocitem, že se Vás … zákaz konkurence se statisícovou smluvní pokutou stejně netýká.

Dobře nadefinovaný obsah spolupráce se rozhodně hodí i ve vztahu s externí asistentkou (včetně virtuální), účetní/m, IT mágy, marketingovými specialisty, logistikou. Poznámka pod čarou – i když tuším, že to není populární rada, zvažte, jestli všechny spolupráce mají být „na IČO“.

TIP ke smlouvám: Když už zmiňuju IČO, víte, že ve smlouvách, které uzavíráte sami „na IČO“ velmi pravděpodobně nebudete mít právo onoho klasického „odstoupení bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření smlouvy“? Tedy pokud to druhá strana v rámci velkorysosti (nebo neznalosti právní úpravy) dobrovolně nenabízí.

Zákazníci, klienti

Pokud fungujete v živém světě se vším všudy, tj. objednávky neřešíte přes web, objednávkové formuláře a sociální sítě, nemusíte nutně řešit obchodní podmínky. I když stejně musíte nějak zajistit, aby se určité informace dostali k Vašim zákazníkům ještě před tím, než spolu uzavřete smlouvu. Takže nakonec i v těchto případě není od věci mít to sepsané. Pokud fungujete ve světě online a Vašimi zákazníky jsou spotřebitelé, obchodním podmínkám se vyhnete těžko. Pojměte to jako příležitost uvědomit si, co svým klientům nabízíte, za jakých podmínek. Co je ten Váš díl povinností k naplnění smlouvy a co je díl klientův. Co se stane, když se něco nepovede a kdo za co odpovídá. A pokud to, co prodáváte, jsou (i cenově) luxusní produkty a služby, dejte si záležet na tom, aby i klient předem nejen o podmínkách věděl, ale opravdu jim i rozuměl.

Konkurence

Může být to nejlepší, co Vás v podnikání potká. Anebo noční můra. A právě proto, že to předem nevíte, je dobré počítat s tím, že sleduje každý Váš krok (podobně jako případní nespokojení klienti). Takže se hodí mít v pořádku aspoň ty viditelné záležitosti. A jít si svojí vlastní cestou, stavět na svých kvalitách, své jedinečnosti, svém vlastním přístupu k byznysu, svých textech, svých fotkách atd.

Někdy toto stačit nemusí a pak je ke zvážení, jak chránit své know how, jestli využít ochranné známky, patenty. Když jde hodně do tuhého, jsou tu i předběžná opatření soudní a „klasické“ soudní řízení. A samozřejmě advokáti 🙂 Někdy stačí dobře napsaná předžalobní výzva. Když ne, je dobré se ptát, co je Vaším cílem, jak by vypadal ideální cílový stav a jaké cesty vedou k jeho dosažení, jak budou dlouhé a kolik Vás to bude stát.

Marketing, reklama

Souvisí i se zmiňovanou konkurencí. Ony totiž přešlapy na poli reklamy a zvlášť té, která je speciálně regulovaná, bývají poměrně citelně sankcionovány. Tím citelně myslím vyšší desetitisíce a statisíce Kč. Zvlášť citlivé jsou produkty z oblasti potravin, doplňků stravy, zdravotnických prostředků, léčiv, vše cílící na zdraví (taková specialitka je, že se to týká zboží, nikoli služeb), tabákových výrobků. Zřejmě netřeba zvlášť zmiňovat, že reklamou jsou i Vaše příspěvky na sociálních sítích.

Odpovědnost

Píšu o ní téměř na závěr, ale co do důležitosti je určitě naroveň vztahům. Je dobré vědět, za co a komu odpovídáte. Bez ohledu na to, že třeba do obchodních podmínek napíšete o vyloučení odpovědnosti. Ne pro všechny případy je to totiž platné. Můj oblíbený typ odpovědnosti (a berte prosím tu oblíbenost s nadsázkou) je odpovědnost za radu. Těžko totiž můžu na jednu stranu chtít být vnímána a prezentovat se jako odborník a na druhou stranu chtít vyloučit svoji odpovědnost za poskytnuté rady.

Ať Vás zbytečně nevyděsím. Odpovědnost za radu neznamená, že odpovídám i za výsledek. Typicky za konkrétní posun ručičky osobní váhy směrem doleva.

Pokud máte jasno v tom, za co a komu odpovídáte, udělejte co nejvíc pro to, abyste snížili zbytečná rizika. Jedním z (podpůrných) řešení určitě může být i vhodně nastavené pojištění odpovědnosti. Jasno v odpovědnosti znamená i jasno v odpovědnosti za jednání Vašich subdodavatelů a zaměstnanců.

Rodinné a partnerské vztahy a jejich vliv na podnikání (a naopak vliv podnikání na rodinné a partnerské vztahy)

Vím, když nám to funguje, většinou se nám nechce s blízkými řešit, co by se stalo, kdyby se s námi nebo s nimi něco stalo. Ani nechceme přivolávat hrozbu krachu, exekucí, insolvencí. Jenže řešit to až v případě, kdy to NĚCO nastane, znamená mít mnohem méně možností, méně šancí to ovlivnit (byť i pro všechny zúčastněné příznivě) a hlavně to může znamenat velkou ztrátu peněz, případně celého byznysu roky budovaného. A zejména v oblasti dědického práva proti Vám bude hrát i čas. Znáte to, lhůty jsou nevyzpytatelné a měsíc, dva žádná míra. V byznyse (a přiznejme si, že v běžném životě rodiny žijící právě z toho byznysu) může být i měsíc fatální.

A právě proto se velmi přimlouvám za to, vědět, co se může stát, když se něco stane. Znát alternativy a je-li to vhodné, tak je i zajistit vhodnými smlouvami, dědickými pořízeními, ustanovením správců (kteří v takovém případě nastoupí), vhodným nastavením vztahů.

Ostatně, i takový rozvod dokáže se vším hodně zamávat. A to nemluvím o tom, že vyznat se a nastavit optimálně vztahy, kdy každý z manželů má svůj byznys, své SRO, zaměstnání, část majetku je výlučná, část společná, není vůbec legrace. Víte třeba, jak se vypořádává v případě rozvodu podíl jednoho z manželů v SRO?

Pokud Vám pevné základy pro kvantové skoky dávají smysl, stačí napsat. Přes kontaktní formulář na webu nebo přímo mailem na ak@bakesova.cz. Pevné základy budeme tvořit i na workshopech, které jsem nově přichystala (online + záznam na 1 rok) a neskutečně se těším, že Vás budou i bavit. Kromě toho, že si z nich odnesete odpovědi na to, co zrovna v byznyse řešíte.

Komentáře