PRÁVNÍ AUDIT PODNIKÁNÍ

O tom, že špatně uzavřená smlouva, přehlédnutí smluvní pokuty v obchodních podmínkách, podcenění ochrany know how nebo špatné nastavení vztahu se společníkem může zničit celé podnikání, není pochyb. Pokud je podnikatel OSVČ, může mít taková chyba fatální dopad i na jeho osobní majetek, rodinu.

Nikdy nedokážete eliminovat všechna rizika. Můžete je ovšem výrazně snížit. Jak na to? Stačí 4 jednoduché kroky:

 1. Znát rizika.
 2. Znát varianty, jak rizika snížit. A jak maximalizovat benefity.
 3. Vybrat z variant nejvhodnější a sestavit právní strategii.
 4. Uvést do praxe - sepsat potřebné dokumenty, uzavřít dodatky ke smlouvám nebo smlouvy nové, upravit texty na webu a sociálních sítích, vhodně změny komunikovat.

Můžete to zvládnou sami anebo si objednat zpracování na míru - PRÁVNÍ AUDIT PODNIKÁNÍ.

služba PRÁVNÍ AUDIT PODNIKÁNÍ

Zahrnuje:

 • VSTUPNÍ KONZULTACE 30 MINUT
  (pro základní seznámení s Vaším podnikáním, procesy, typy právní dokumentace)
 • PODROBNÉ SEZNÁMENÍ SE S VAŠÍM PODNIKÁNÍM A JEHO PRÁVNÍM POZADÍM
  (forma podnikání, nastavení partnerských vztahů, dokumentace, smlouvy, vztahy s klienty, texty na webu, reklama, marketing, ochrana know how)
 • NALEZENÍ RIZIK A MÍST, KDE SE PŘIPRAVUJETE O BENEFITY
 • DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ, NÁVRH KONKRÉTNÍ PRÁVNÍ STRATEGIE
 • ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
  (psaná i audio verze)
 • ZÁVĚREČNÁ KONZULTACE 30 MINUT
  (kde probereme závěrečnou zprávu a případně se domluvíme i na další spolupráci)
CENA - PRÁVNÍ AUDIT (klient s max. 5 zaměstnanci)
12000 Kč
+ 21 % DPH
pro fyzické osoby podnikající (OSVČ) a SRO, v obou případech s maximálně 5 zaměstnanci
CENA - PRÁVNÍ AUDIT (klient s více než 5 zaměstnanci)
20000 Kč
+ 21 % DPH
pro fyzické osoby podnikající (OSVČ) a SRO, v obou případech s maximálně 5 zaměstnanci

Cena nezahrnuje případné cestovné na osobní konzultaci u Vás mimo okres Litoměřice. Součástí služby není zpracování konkrétních smluv, obchodních podmínek nebo jiné právní dokumentace. Služba PRÁVNÍ AUDIT PODNIKÁNÍ je právní službou ve smyslu zákona o advokacii.

JAKÝ JE DALŠÍ POSTUP?

Po zaplacení Vás budu kontaktovat na e-mail, případně telefon uvedený v objednávkovém formuláři a domluvíme se na úvodní konzultaci (online nebo osobně) a formě předání podkladů a Vámi preferovaném způsobu komunikace.  v jaké formě budete preferovat komunikaci.

Potřebujete se předem ještě na něco zeptat? Nebo si nejste jistí, zda by tato služba vyhovovala přesně Vašim potřebám? Napište mi na ak@bakesova.cz nebo kontaktujte na mobilu 603 246 903.