Jak se mění dohody o provedení práce (DPP) v roce 2023 a 2024?

(AKTUALIZOVÁNO 14.12.2023)

Do oblíbené formy spolupráce po mnoha letech její existence letos zasáhly a ještě zasáhnou zásadní legislativní změny. Praxi nám zákonodárci komplikují nejen zpřísněním podmínek, ale i jejich postupným zaváděním. Důležitými mezníky tak jsou data 1.10.2023, 1.11.2023, 1.1.2024 a 1.7.2024. To poslední datum se týká zejména změny limitů, do kterých se z DPP neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Tyto změny vyplývají z tzv. konsolidačního balíčku, který ohledně většiny změn vstoupí v účinnost 1.1.2024, ale ohledně části změn pro DPP až od zmíněného 1.7.2024.

V tomto článku se na jednotlivá data podíváme, resp. přiřadíme si k nim konkrétní změny. Možná se vám pak jako zaměstnavatelům (a třeba i jako zaměstnancům, pokud DPP využíváte) trochu uleví, že ty největší změny nepřijdou hned 1.1.2024.

Změny v DPP účinné od 1.10.2023

Za tyto změny může velká novela zákoníku práce. Pro pořádek: zákoník práce najdete (v aktuálním znění, takže záleží, kdy budete článek číst) na mém oblíbeném zákony pro lidi tady a novelu, která ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 281/2023 najdete tady. Zmíněný konsolidační balíček, tj. zákon č. 349/2023 Sb. tady.

K jakým změnám došlo:

 • výslovně zakotveno, že lze DPP uzavírat i elektronicky (pozor, nutno po uzavření poslat zaměstnanci na jeho nepracovní e-mail), totéž platí i pro změny DPP a pro dohodu o skončení DPP,
 • do limitu 300 kalendářních hodin ročně se nezapočítává doba, kdy zaměstnanec nepracoval pro překážky v práci nebo čerpal dovolenou (tu tedy může mít až v roce 2024, viz níže),
 • uplatní se ustanovení zákoníku práce o pracovní době a době odpočinku,
 • zaměstnavatel musí vyhotovovat písemný rozvrh pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 3 dny předem (pokud se spolu nedohodnou na jiné, tj. zejména kratší, době),
 • zaměstnanec, který na DPP odpracoval u téhož zaměstnavatele v předchozích 12 měsících celkem nejméně 180 dní, může požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru; na písemnou žádost musí zaměstnavatel poskytnout písemnou odůvodněnou odpověď (pokud nevyhoví žádosti),
 • zaměstnavatel může nadále DPP vypovědět i bez udání důvodu, ale v některých případech musí na žádost zaměstnance důvod výpovědi sdělit,
 • u DPP uzavíraných od 1.10.2023 musí zaměstnavatel nově plnit informační povinnost – viz § 77a a §77b zákoníku práce; u DPP uzavřených před 1.10.2023 plní informační povinnost pouze v případě, že o informace zaměstnanec písemně požádá,
 • i zaměstnanci na DPP nyní náleží příplatky za práci konanou ve svátek, noční práci, práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a neděli,
 • platí nová, o něco jednodušší úprava pro doručování písemností souvisejících se skončením DPP.

Změny od 1.11.2023

Pokud využíváte v rámci DPP výkon práce na dálku (typicky home office), nejpozději od 1.11.2023 je nutné, aby to bylo sjednáno písemnou dohodou.

Zaměstnanci na DPP ze zákona nenáleží náhrada nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku (na rozdíl od zaměstnanců na pracovní smlouvu), ale je možné ji sjednat.

Pro úplnost dodám, že i za tuto změnu může v úvodu zmíněná velká novela zákoníku práce.

Vzory DPP použitelné od 1.10.2023, včetně vzoru povinné informace dle § 77a zákoníku práce a vzoru dohody o výkonu práce na dálku v editovatelné podobě a s komentářem jsou k dispozici za 197 Kč. Aktuálně (14.12.2023) už máte k dispozici i vzory použitelné od 1.1.2024, tedy se zapracovanými ustanoveními pro dovolenou (vše na stejné stránce s přístupovým heslem).

Změny od 1.1.2024

Nově nárok na dovolenou

Stále jsme ve změnách způsobených velkou novelou zákoníku práce.

Tou zásadní změnou je nárok na dovolenou i u DPP. Nebude tedy možné, aby ji zaměstnanec čerpal hned začátkem ledna, protože jednou z podmínek vzniku nároku je odpracování aspoň 80 hodin.

Na co si určitě dejte pozor, je případné skončení DPP v průběhu roku, pokud by v tu dobu již zaměstnanci vznikl nárok na dovolenou a dovolená za trvání DPP nebyla vyčerpaná. Pak totiž při skončení budete dovolenou proplácet a tato náhrada za dovolenou se bude započítávat do odměny za poslední měsíc trvání DPP. Čímž může dojít k překročení limitu, do kterého se neodvádí z DPP pojistné. A DPP tak může vyjít dráž, než jste předpokládali.

Pokud chcete k dovolené u DPP vědět víc, stačí se přidat k odběru novinek z pracovního práva. V nejbližším mailu, který budu posílat, se podíváme i na dovolenou. Odběr je zdarma, kdykoli se můžete odhlásit.

Změny od 1.7.2024

Tyto změny jsou stále ještě s otazníkem. I když spíš čistě teoretickým, protože už vyšly i ve Sbírce zákonů.

Tyto změny přináší zmíněný konsolidační balíček. Tento zákon bude mění desítky zákonů, zejména daňových. Změnám se ještě budu věnovat v dalších článcích i ve speciálu Právo mezi řádky. Dopad změn na podnikatele pro rok 2024 bude i součástí Právního minima podnikatele pro rok 2024 (bude probíhat 21.12.2023-6.1.2024, zdarma na mém Youtube kanále a ve FB skupině Právo mezi řádky pro podnikání, nemovitosti a SRO)

Co se bude měnit?

 • limit, do kterého nepodléhá DPP odvodu pojistného na sociální zabezpečení (od 1.7.2024 bude jednak limit pro DPP u jednoho zaměstnavatele a jednak limit při více DPP u více zaměstnavatelů současně – budou se sčítat); limity nejsou dané pevnou částkou, ale vázané na 25 % (u jednoho zaměstnavatele, resp. 40 % minimální mzdy (u součtu DPP od více zaměstnavatelů),
 • pokud bude překročen limit u DPP u téhož zaměstnavatele dle předchozího bodu, bude povinnost odvádět i zdravotní pojištění (pokud nebudou samostatně schválené další změny, neměl by být zřejmě odvod jen při překročení limitu u více zaměstnavatelů),
 • limit, do kterého lze z DPP uplatňovat srážkovou daň z příjmů – stejný jako pro pojistné na sociální zabezpečení,
 • povinnost hlásit příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení výše příjmů jednotlivých zaměstnanců na DPP, vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce,
 • přibydou i další povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance (zejména dle novelizovaného zákona o nemocenském pojištění) související s novými limity.

I těmto změnám se budu ještě podrobně věnovat a odkazy na budoucí články k tomuto tématu nebo vzorové dokumenty a návody najdete v novinkách z pracovního práva.

Pokud byste chtěli individuálně probrat, jak se vás jako zaměstnavatele konkrétně změny dotknou nebo připravit vzorové dokumenty a interní směrnice na míru, napište mi na ak@bakesova.cz.

Komentáře