Aktuální omezení v podnikání a jak je řešit – I.

Co dělat, když jste se v důsledku krizových zákazů a opatření dostali do situace, kdy nemůžete plnit své smluvní závazky anebo kdy smluvní závazky neplní Vaši obchodní partneři?

Jak v této situaci fungují instituty:

  • vyšší moci,
  • podstatné změny okolností anebo
  • následné nemožnosti plnění?

Jak je to se smluvní pokutou, úroky z prodlení a náhradou škody? Jak se aktuální omezení promítají do vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem?

To vše jsou otázky, na které dává odpovědi náš květnový Právní Newsletter. Celý si jej můžete přečíst kliknutím sem >>

A klidně koukněte i Newsletter dubnový, kde byla shrnuta v té době aktuální legislativa a i nyní to pro Vás může být skvělá pomůcka k orientaci v překotné nouzové legislativě.

Komentáře