3 důvody, proč se vyplatí mít SRO právně v pořádku, i když jste jediný společník a jednatel

Jednočlenné SRO svádí k pocitu, že máte všechno sami pod kontrolou, a tak některé věci neřešíte nebo necháváte na AŽ bude víc času. Navíc, ono to vypadá tak zvláštně, sepisovat si sám pro sebe rozhodnutí jediného společníka, že?

Jenže může nastat situace, kdy do hry vstoupí někdo další a v tu chvíli bude zrovna absence písemného rozhodnutí společníka nebo ověřeně podepsané smlouvy mezi vámi a vaším SRO problém. A takové zpětné ověření podpisu zřejmě dohnat už nedokážete…

Co jsou ty nejčastější chyby, se kterými se potkávám a přitom nejde v praxi o nic tak složitého nebo časově náročného, aby se jim nedalo včas vyhnout?

 • uzavření pracovní smlouvy nebo DPP (dohody o provedení práce) místo smlouvy o výkonu funkce jednatele,
 • absence ověřeného podpisu na smlouvách mezi jediným společníkem a jeho SRO v případech, kdy nejde o smlouvy v rámci běžného obchodního styku za obvyklých podmínek,
 • vyplacení podílu na zisku, aniž by k tomu existovalo rozhodnutí o rozdělení zisku (valné hromady nebo jediného společníka),
 • vyplacení zálohy na podíl na zisku, aniž by následně včas bylo rozhodnuto o rozdělení zisku,
 • vyplacení zálohy nebo podílu na zisku bez provedení předchozích (zákonem daných) testů (zjednodušeně – vyplacení i tam, kde pro to nejsou splněné zákonné podmínky a např. se tím může SRO dostat až do úpadku),
 • vkládání nebo vybírání peněz do/z pokladny SRO, které není podložené žádným důvodem (tj. není tu žádný reálný závazek, který plníte),
 • chybí rozhodnutí o schválení účetní závěrky,
 • nevyhotovuje se zpráva o vztazích,
 • nevede se seznam společníků,
 • není aktuální úplné znění zakladatelského dokumentu (společenské smlouvy).

A ty 3 důvody?

Vyjmenovat by se jich dalo víc, vybírám tyto:

 1. Může se stát, že dojde k situaci, že SRO půjde do insolvence. Stačí špatně odhadnutý nový záměr, problémy obchodního partnera nebo nepředvídatelná situace na trhu. V rámci insolvenčního řízení je zpětně prověřováno jak účetnictví, tak smlouvy mezi SRO a společníky, jednateli a splnění podmínek pro výplatu odměn, podílů na zisku a dalších plnění. Chyby mohou vést až k postižení osobního majetku jednatele a k zákazu vykonávat v budoucnu funkci jednatele nebo jiného statutárního orgánu. Některé chyby mohou mít i trestněprávní důsledky.
 2. Budete chtít do SRO přibrat investora jako nového společníka (klasického nebo i tichého). Ten bude chtít vidět dokumentaci určitě už v rámci rozhodování, zda vstoupit nebo nevstoupit do SRO. A další prověrka může následovat poté, co se společníkem stane (nebo poté, kdy zjistí, že to neklape tak, jak si představoval). Podobné to může být v situaci, kdy si místo investora chcete vzít úvěr od banky…
 3. Rozhodnete se SRO prodat. Nebo předat v rámci rodiny. Prodeji bude ve většině případů předcházet obdobná prověrka jako vstupu nového společníka. A je škoda, aby prodej vašeho úspěšného roky budovaného byznysu ztroskotal na tom, že jste neměli čas na dokumentaci interních rozhodnutí. Předání v rámci rodiny na tom zřejmě neztroskotá, ale budoucí náprava může dost narušit i dosud dobré rodinné vztahy.

Co reálně hrozí?

Pokud nechci strašit trestněprávní odpovědností, tak důsledkem v úvodu vyjmenovaných častých pochybení reálně může být zejména majetkový dopad, příkladmo:

 • vrácení vyplacené zálohy / podílu na zisku, včetně úroků,
 • vrácení neprávem vyplacené odměny a neuznání nákladů na odměnu (a odvody na daně a pojištění s tím související) jako daňově účinných; s tím pak většinou souvisí i nutnost opravy původního daňového přiznání, doměrky daně, penále,
 • náhrada vzniklé škody vůči SRO,
 • vznik ručení za závazky SRO (a povinnost je uhradit).

Jak vám dokážu pomoct předejít těmto problémům?

Mohu vás s důležitými povinnostmi seznámit v rámci osobní konzultace a připravit vám potřebnou dokumentaci na míru.

Natočila jsem pro vás webinář Odpovědnost jednatele a jeho ručení za závazky SRO. Je k dispozici zdarma, ve video i audioverzi, včetně písemné prezentace. Vychází z právního stavu k 16.8.2023.

____

JUDr. Monika Bakešová, advokátka, lektorka právního vzdělávání a tvůrkyně právních vzorů a návodů, které vám ulehčí podnikání (nejen) se SRO

Tagy:
Komentáře